Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 01/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 05/04/2022
Ngày hiệu lực 05/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 01 QD.pdf