Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 633/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/04/2022
Ngày hiệu lực 20/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 633_QĐ_UBND.pdf