Quyết định về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí lập Hồ sơ xác định các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 656/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/04/2022
Ngày hiệu lực 16/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí lập Hồ sơ xác định các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 656_QĐ_UBND.pdf
kem656.rar