Quyết định về việc điều chỉnh Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở thương mại và hạ tầng khu đô thị Tây Tiến, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (lần 1)
Số ký hiệu văn bản 693/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/04/2022
Ngày hiệu lực 21/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc điều chỉnh Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở thương mại và hạ tầng khu đô thị Tây Tiến, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (lần 1)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 693_QĐ_UBND.pdf