Quyết định về việc phê duyệt yêu cầy sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án số 2 Khu đô thị Hồ Tuổi trẻ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 701/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/04/2022
Ngày hiệu lực 24/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt yêu cầy sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án số 2 Khu đô thị Hồ Tuổi trẻ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 701_QĐ_UBND.pdf