Về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở Văn phòng UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 60/QĐ-VPUB
Ngày ban hành 25/04/2022
Ngày hiệu lực 25/04/2022
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở Văn phòng UBND tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm QD 60.VP.pdf