Về việc ban hành Quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Số ký hiệu văn bản 59/QĐ-VPUB
Ngày ban hành 25/04/2022
Ngày hiệu lực 25/04/2022
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QD 59.VP.pdf
Kem 59.VP.pdf