Kết quả sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 và kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2023
Số ký hiệu văn bản 65/BC-VPUB
Ngày ban hành 26/04/2022
Ngày hiệu lực 26/04/2022
Trích yếu nội dung Kết quả sử dụng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 và kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm 65_BC_VPUB.pdf