Về việc thực hiện các quy định về đấu giá tài sản
Số ký hiệu văn bản 528/VPUB-TCHCQT
Ngày ban hành 04/05/2022
Ngày hiệu lực 04/05/2022
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện các quy định về đấu giá tài sản
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm 528_VPUB_Vv thực hiện các quy định về đấu giá tài sản.pdf
Cv kèm 528.pdf