Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Số ký hiệu văn bản 29/KH-VPUB
Ngày ban hành 04/05/2022
Ngày hiệu lực 04/05/2022
Trích yếu nội dung Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm KH 29.VP.pdf