Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Sơn La thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025
Số ký hiệu văn bản 30/KH-VPUB
Ngày ban hành 17/05/2022
Ngày hiệu lực 17/05/2022
Trích yếu nội dung Sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Sơn La thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm 30_KH_VPUB.pdf