Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Số ký hiệu văn bản 06/QĐ-VPUB
Ngày ban hành 06/02/2021
Ngày hiệu lực 06/02/2021
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm 06-QDVP.pdf