Kết luận của đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 20/5/2022
Số ký hiệu văn bản 256/TB-VPUB
Ngày ban hành 22/05/2022
Ngày hiệu lực 22/05/2022
Trích yếu nội dung Kết luận của đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 20/5/2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm 256_TB_VPUB.pdf