Về việc cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số năm 2021
Số ký hiệu văn bản 688/VPUB-TCHCQT
Ngày ban hành 31/05/2022
Ngày hiệu lực 31/05/2022
Trích yếu nội dung Về việc cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số Chuyển đổi số năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm 688_VPUB_TCHCQT.pdf