Kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 98/BC-VPUB
Ngày ban hành 03/06/2022
Ngày hiệu lực 03/06/2022
Trích yếu nội dung Kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm 98_BC_VPUB.pdf