Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 6 tháng đầu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 111/BC-VPUB
Ngày ban hành 09/06/2022
Ngày hiệu lực 09/06/2022
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 6 tháng đầu năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm 111_BC_VPUB.pdf