Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
Số ký hiệu văn bản 1278/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/06/2022
Ngày hiệu lực 28/06/2022
Trích yếu nội dung Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thành Công
Tài liệu đính kèm QD so 1278.pdf