Quyết định về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La từ năm học 2022-2023
Số ký hiệu văn bản 1357/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/07/2022
Ngày hiệu lực 05/07/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La từ năm học 2022-2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm 1357_QĐ_UBND.pdf