Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 33/2004/NQ-HĐND ngày 23/7/2004 của HĐND tỉnh về tăng cường thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 35/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2022
Ngày hiệu lực 23/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 33/2004/NQ-HĐND ngày 23/7/2004 của HĐND tỉnh về tăng cường thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Nghị quyết quy phạm
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 35 2022 NQ HĐND.pdf