Nghị quyết về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 90/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2022
Ngày hiệu lực 13/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 90 NQ HĐND.pdf