Nghị quyết thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, giải quyết theo đề nghị của UBND tỉnh từ kỳ họp thứ ba đến kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 92/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2022
Ngày hiệu lực 13/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết thông qua những nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, giải quyết theo đề nghị của UBND tỉnh từ kỳ họp thứ ba đến kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 92 NQ HĐND.pdf