Nghị quyết về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023
Số ký hiệu văn bản 96/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2022
Ngày hiệu lực 13/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 96 NQ HĐND.pdf