Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về thông qua một số nội dung chủ yếu của Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025"
Số ký hiệu văn bản 97/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2022
Ngày hiệu lực 13/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 128/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về thông qua một số nội dung chủ yếu của Đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025"
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 97 NQ HĐND.pdf