Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022
Số ký hiệu văn bản 98/NQ-HĐND
Ngày ban hành 13/07/2022
Ngày hiệu lực 13/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 98 NQ HĐND.pdf