Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2023
Số ký hiệu văn bản 111/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2022
Ngày hiệu lực 14/07/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 111 NQ HĐND.pdf