Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La địa phận huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 1559/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/08/2022
Ngày hiệu lực 02/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La địa phận huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 1559_QĐ_UBND_QH.pdf