Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 15 /4/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm tài sản tập trung năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1648/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/08/2022
Ngày hiệu lực 12/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 15 /4/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm tài sản tập trung năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 1648_QĐ_UBND.pdf