Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 và Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 1654/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/08/2022
Ngày hiệu lực 12/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2022 và Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 1654_QĐ_UBND.pdf