Quyết định về việc cho phép sử dụng địa danh “Hang Chú” và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Hang Chú” cho sản phẩm rượu Hang Chú của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 1667/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/08/2022
Ngày hiệu lực 15/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc cho phép sử dụng địa danh “Hang Chú” và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Rượu Hang Chú” cho sản phẩm rượu Hang Chú của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thành Công
Tài liệu đính kèm 1667_QĐ_UBND.pdf
2. ban do.pdf