Quyết định về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của các dự án xây dựng trường THCS thuộc dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2
Số ký hiệu văn bản 1676/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/08/2022
Ngày hiệu lực 17/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn của các dự án xây dựng trường THCS thuộc dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 1676_QĐ_UBND.pdf