Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023
Số ký hiệu văn bản 12/CT-UBND
Ngày ban hành 26/08/2022
Ngày hiệu lực 26/08/2022
Trích yếu nội dung Về thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm 12-CTUB.pdf