Quyết định về việc phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1812/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/08/2022
Ngày hiệu lực 31/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1812_QĐ_UBND.pdf