Quyết định về việc công nhận kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở của các huyện, thành phố thời điểm tháng 8 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1916/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/09/2022
Ngày hiệu lực 15/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công nhận kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở của các huyện, thành phố thời điểm tháng 8 năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm 1916_QĐ_UBND.pdf