Về việc giới thiệu Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của Bộ Xây dựng.
Số ký hiệu văn bản 3917/UBND-KT
Ngày ban hành 12/11/2021
Ngày hiệu lực 12/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc giới thiệu Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của Bộ Xây dựng.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về