Về việc thực hiện Công văn số 1502/BXD-QLN ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Bộ Xây dựng
Số ký hiệu văn bản 1611/UBND-KT
Ngày ban hành 06/05/2022
Ngày hiệu lực 06/05/2022
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện Công văn số 1502/BXD-QLN ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Bộ Xây dựng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 1611_UBND_KT.pdf 1502.BXD.pdf