Triển khai thực hiện Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Số ký hiệu văn bản 159/KH-UBND
Ngày ban hành 06/06/2022
Ngày hiệu lực 06/06/2022
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 159_KH_UBND.pdf