Về việc giao tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 2283/UBND-TH
Ngày ban hành 20/06/2022
Ngày hiệu lực 20/06/2022
Trích yếu nội dung Về việc giao tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 2283_UBND_TH.pdf