Triển khai Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 195/KH-UBND
Ngày ban hành 26/07/2022
Ngày hiệu lực 26/07/2022
Trích yếu nội dung Triển khai Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 195_KH_UBND.pdf