Về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19
Số ký hiệu văn bản 2963/UBND-KGVX
Ngày ban hành 04/08/2022
Ngày hiệu lực 04/08/2022
Trích yếu nội dung Về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm 2963_UBND_KGVX.pdf