Kế hoạch phát triển và quản lý phương tiện kinh doanh vận tải hành khách đảm bảo phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân và thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 227/KH-UBND
Ngày ban hành 14/09/2022
Ngày hiệu lực 14/09/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch phát triển và quản lý phương tiện kinh doanh vận tải hành khách đảm bảo phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân và thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 227_KH_UBND.pdf