Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2022
Số ký hiệu văn bản 435/BC-UBND
Ngày ban hành 19/09/2022
Ngày hiệu lực 19/09/2022
Trích yếu nội dung Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 435_BC_UBND.pdf