Tổng số: 1625
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèmSL tải
3707/UBND-NC 28/09/2022 Về việc triển khai Quy định số 485-QĐ/TU ngày 09/9/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ Tải về 1
466/TB-VPUB 27/09/2022 Kết quả phiên họp lần thứ mười lăm- UBND tỉnh khoá XV Tải về 2
3692/UBND-TH 27/09/2022 Về việc đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP Tải về 0
237/KH-UBND 23/09/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về 1
236/KH-UBND 23/09/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về 5
3648/UBND-KGVX 23/09/2022 Về việc triển khai Thông báo số 288/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ Tải về 1
231/KH-UBND 19/09/2022 Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022 Tải về 1
435/BC-UBND 19/09/2022 Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2022 Tải về 2
433/BC-UBND 19/09/2022 Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022. (thay thế Báo cáo số 430/BC-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Sơn La) Tải về 0
430/BC-UBND 16/09/2022 Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 Tải về 0
12345678910...