Tổng số: 668
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèmSL tải
208/KH-UBND 18/08/2022 Tổ chức Hội chợ triển lãm thương mại vùng Tây Bắc - Sơn La năm 2022 Tải về 0
203/KH-UBND 11/08/2022 Tổ chức Hội nghị phát triển thủy điện nhỏ an toàn, hiệu quả, bền vững gắn với quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về 5
198/KH-UBND 29/07/2022 Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022 Tải về 3
196/KH-UBND 27/07/2022 Triển khai Nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về 3
194/KH-UBND 26/07/2022 Thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về 4
195/KH-UBND 26/07/2022 Triển khai Quyết định số 729/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về 1
192/KH-UBND 22/07/2022 Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La Tải về 0
187/KH-UBND 11/07/2022 Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022 Tải về 6
184/KH-UBND 06/07/2022 Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Tải về 1
183/KH-UBND 06/07/2022 Tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2022 Tải về 1
12345678910...